ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "to"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    to

    ความหมายตรงข้ามกับ from

    ความหมายตรงข้ามกับ from

    Listen to voicemalefemale