คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

sunny

ตรงข้ามกับ cloudy

หมวดหมู่ cloudy 

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary sunny แปลว่า:

  1. มีแสงแดดมาก, มีแดดจัด

  2. ร่าเริงแจ่มใส, เบิกบาน, สนุกสนาน

 ภาพประกอบ

  • sunny

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "sunny"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่