คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

sunrise

ตรงข้ามกับ sunset

หมวดหมู่ sunset 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary sunrise แปลว่า:

  1. พระอาทิตย์ขึ้น, อรุณรุ่ง

  2. ตะวันขึ้น

  3. เวลาที่พระอาทิตย์ขึ้น, ตอนรุ่งเช้า, ยามรุ่งอรุณ

  4. บรรยากาศยามพระอาทิตย์ขึ้น, แสงเรืองรองยามพระอาทิตย์ขึ้น, แสงอรุโณทัย

 ภาพประกอบ

  • sunrise

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "sunrise"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่