คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

pride

ตรงข้ามกับ humility

หมวดหมู่ humility

ตรงข้ามกับ modesty

หมวดหมู่ modesty

EN-TH Dictionary pride แปลว่า:

  1. (n) ความทระนง

  2. (n) ความภาคภูมิใจ

  3. (n) ความภาคภูมิใจ, ความทะนงตน

  4. (n) ความภูมิใจ

  5. (n) ความหยิ่ง

  6. (n) ฝูงสิงโต

  7. (n) มาน

  8. (n) อหังการ

 ภาพประกอบ

  • pride เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน pride ตรงข้ามกับ humility หมวด humility
  • pride เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน pride ตรงข้ามกับ modesty หมวด modesty

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

pain parent part pass passive peace place plentiful plump poor positive possible

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "pride"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่