คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

certainly

ตรงข้ามกับ probably

หมวดหมู่ probably 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary certainly แปลว่า:

  1. อย่างแน่นอน

  2. อย่างแน่นอน

  3. แน่นอน

  4. อย่างแน่นอน, อย่างแน่ใจ, อย่างไม่มีข้อสงสัย

  5. แน่ๆ

  6. เป็นแน่

 ภาพประกอบ

  • certainly

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "certainly"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่