ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "ancient"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ancient

  ความหมายตรงข้ามกับ modern

  แปลว่า โบราณ

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า สมัยใหม่

  ความหมายตรงข้ามกับ modern

  Listen to voicemalefemale