ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "within"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    within

    ความหมายตรงข้ามกับ outside

    ความหมายตรงข้ามกับ outside

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ หมวด "outside" เหมือนกับ "within"   ได้แก่