คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

innocent

ตรงข้ามกับ guilty

หมวดหมู่ guilty 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary innocent แปลว่า:

  1. แป๋ว

  2. ผู้บริสุทธิ์

  3. ซึ่งไม่มีความผิด (กฎหมาย), บริสุทธิ์

  4. ซึ่งไร้เดียงสา, ใสซื่อ, ซึ่งไม่มีพิษภัย

  5. ตาดำๆ

  6. ไร้เดียงสา

  7. คนบริสุทธิ์

  8. ผู้บริสุทธิ์, ผู้ไร้เดียงสา

 ภาพประกอบ

  • innocent

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "innocent"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่