คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

toward

ตรงข้ามกับ away

หมวดหมู่ away 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary toward แปลว่า:

  1. ใกล้จะถึง, เกือบจะถึง

  2. ในไม่ช้า

  3. ไปสู่

  4. ช่วยเหลือทางการเงินต่อ

  5. ในเรื่องเกี่ยวกับ

 ภาพประกอบ

  • toward

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "toward"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่