EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

toward

PREP

แปลว่า ใกล้จะถึง, เกือบจะถึง

Posted on by Admin

แปลว่า ไปสู่

Posted on by Admin

แปลว่า ช่วยเหลือทางการเงินต่อ

Posted on by Admin

แปลว่า ในเรื่องเกี่ยวกับ

Posted on by Admin

ADJ

แปลว่า ในไม่ช้า

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • toward แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ toward แปลว่า ใกล้จะถึง, เกือบจะถึง ประเภท PREP หมวด PREP
  • toward แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ toward แปลว่า ในไม่ช้า ประเภท ADJ หมวด ADJ
  • toward แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ toward แปลว่า ไปสู่ ประเภท PREP หมวด PREP
  • toward แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ toward แปลว่า ช่วยเหลือทางการเงินต่อ ประเภท PREP หมวด PREP
  • toward แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ toward แปลว่า ในเรื่องเกี่ยวกับ ประเภท PREP หมวด PREP

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "toward"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"