คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

student

ตรงข้ามกับ teacher

หมวดหมู่ teacher 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary student แปลว่า:

  1. นักศึกษา, นักเรียน, นิสิตนักศึกษา

  2. นักศึกษา

  3. ศิษย์

  4. นักเรียน

  5. ผู้เรียน

  6. น.ศ.

  7. ศิษย์

 ภาพประกอบ

  • student

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "student"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่