ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "old"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    old

    ความหมายตรงข้ามกับ young

    ความหมายตรงข้ามกับ young

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "old"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
newold
freshold