ภาษาอังกฤษ

old

ADJ

แปลว่า เก่า

ตัวอย่าง ถ้าจะให้คนเลิกใช้โอเอสและซอฟต์แวร์เก่าๆ ก็ต้องรอให้ค่อยทำค่อยไป

Posted on by Admin

แปลว่า ไม้ใกล้ฝั่ง

เพิ่มเติม แก่ใกล้จะตาย

Posted on by Admin

แปลว่า อายุมาก

Posted on by Admin

แปลว่า สมัยก่อน

ตัวอย่าง คนไทยสมัยก่อนใช้หางปลากระเบนซึ่งมีตุ่มสากแทนตะไบ

เพิ่มเติม เกี่ยวกับเวลาในอดีต

Posted on by Admin

แปลว่า เก่า

ตัวอย่าง การออกแบบอะไรใหม่วิศวกรเพียงแต่เรียกแบบแปลนเก่าที่เก็บสะสมไว้ในคอมพิวตอร์ออกมาดูและดัดแปลง

เพิ่มเติม ไม่ใหม่ เช่น ผ้าเก่า ของเก่า

Posted on by Admin

แปลว่า แก่, ที่มีอายุมาก, ที่สูงอายุ, ชรา

Posted on by Admin

แปลว่า มีอายุ

ตัวอย่าง เขามีผมขาวตั้งแต่อายุยังน้อย ดูเหมือนคนมีอายุ

Posted on by Admin

แปลว่า สูงอายุ

ตัวอย่าง โรคต้อกระจกพบมากในคนไข้สูงอายุ

เพิ่มเติม มีอายุมาก

Posted on by Admin

แปลว่า เดิม

ตัวอย่าง เขาจากไปเสียนาน กลับมาบ้านก็ยังอยู่ในสภาพเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

Posted on by Admin

แปลว่า เฒ่า

ตัวอย่าง สถานการณ์เช่นนี้ ต้องทำให้เสือเฒ่าถอยหนีอย่างไม่เป็นท่า

เพิ่มเติม ที่มีอายุมาก

Posted on by Admin

แปลว่า เก่าๆ

ตัวอย่าง เทคโนโลยีเก่าๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมดูไม่ค่อยน่าไว้ใจในความเที่ยงตรงและปลอดภัย

เพิ่มเติม ล้าสมัย, พ้นสมัย, ก่อน

Posted on by Admin

แปลว่า ที่อยู่ในช่วงก่อน, ที่อยู่ในช่วงแรก, ที่อยู่ในอดีต

Posted on by Admin

แปลว่า เพรง

Posted on by Admin

แปลว่า พุฒ

เพิ่มเติม ที่มีอายุมากแล้ว

Posted on by Admin

แปลว่า ที่มีประสบการณ์, ที่ช่ำชอง, ที่ชำนาญ

Posted on by Admin

แปลว่า เก่าแก่, แต่หนหลัง, โบราณ

Posted on by Admin

V

แปลว่า ชรา

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย เก่า หมายถึง:

 1. ว. ก่อน เช่น ครูคนเก่า กรรมเก่า; ไม่ใหม่ เช่น ผ้าเก่า ของเก่า, คํานี้เมื่อใช้ประกอบกับคําอื่น ๆ มีความหมายต่าง ๆ กัน แล้วแต่คําที่นํามาประกอบ เช่น มือเก่า หมายถึง ชํานาญ, หัวเก่า หมายถึง ครึ ไม่ทันสมัย, รถเก่า หมายถึง รถที่ใช้แล้ว.

พจนานุกรมไทย ไม้ใกล้ฝั่ง หมายถึง:

 1. (สำ) ว. แก่ใกล้จะตาย.

พจนานุกรมไทย ชรา หมายถึง:

 1. [ชะ-] ว. แก่ด้วยอายุ, ชํารุดทรุดโทรม. (ป., ส.).

พจนานุกรมไทย มีอายุ หมายถึง:

 1. ว. สูงอายุ, ย่างเข้าปัจฉิมวัย.

พจนานุกรมไทย สูงอายุ หมายถึง:

 1. ว. มีอายุมาก.

พจนานุกรมไทย เดิม หมายถึง:

 1. ว. แรก เช่น แต่เดิม, เก่า เช่น บ้านเดิม พระราชวังเดิม, ก่อน เช่น เหมือนเดิม. (ข. เฎีม ว่า ต้น).

พจนานุกรมไทย เฒ่า หมายถึง:

 1. ว. แก่, มีอายุมาก, เถ้า ก็ใช้.

พจนานุกรมไทย เพรง หมายถึง:

 1. [เพฺรง] ว. ก่อน, เก่า, เช่น แต่เพรงกาล.

พจนานุกรมไทย พุฒ หมายถึง:

 1. น. ผู้ใหญ่. ว. เจริญ, แข็งแรง, ใหญ่; แก่, เฒ่า. (ป. วุฑฺฒ).

ภาพประกอบ

 • old
 • old
 • old
 • old
 • old
 • old
 • old
 • old
 • old
 • old
 • old
 • old
 • old
 • old
 • old
 • old
 • old

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "old แปลว่า?"

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"