ภาษาอังกฤษ

scratch

V

แปลว่า กรีด

ตัวอย่าง น้องใช้มีดกรีดโต๊ะจนเป็นรอย

เพิ่มเติม ขีดให้เป็นรอย

Posted on by Admin

แปลว่า เกา

ตัวอย่าง พ่อพรานนั่งนิ่งส่วนลูกพรานเกาหัวยุกยิกจนห้างโยก

เพิ่มเติม เอาเล็บหรือสิ่งที่มีลักษณะคล้ายเล็บครูดผิวหนังเพื่อให้หายคัน

Posted on by Admin

แปลว่า ถลอก

ตัวอย่าง น้องเล็กแขนถลอกเพราะหกล้ม

เพิ่มเติม ผิวหลุดออกเพราะถูกกระทบ

Posted on by Admin

แปลว่า รู่

Posted on by Admin

แปลว่า สะกิดสะเกา

ตัวอย่าง บทสนทนาสั้นๆ ข้างต้นนั้นทำได้แค่สะกิดสะเกาข้อสงสัยได้เพียงผิวๆ เท่านั้น

Posted on by Admin

แปลว่า เขี่ยน

ตัวอย่าง กิ่งไม้เขี่ยนขาฉันจนลายไปหมดแล้ว

เพิ่มเติม ขูดหรือขีดให้เป็นรอย

Posted on by Admin

แปลว่า ตะกุย

ตัวอย่าง สุนัขใช้สองขาหน้าตะกุยดินเป็นหลุมกว้าง

เพิ่มเติม เอามือหรือเท้าเป็นต้นคุ้ยหรือข่วน

Posted on by Admin

แปลว่า ขีด

ตัวอย่าง เด็กเกเรใช้ของแข็งขีดโต๊ะเรียนเป็นรอยเสียหายหมดเลย

เพิ่มเติม ใช้ของแหลมหรือมีดทำให้เป็นเส้นหรือรอยยาว

Posted on by Admin

VT

แปลว่า เกา

Posted on by Admin

แปลว่า ถอนตัวจากการแข่งขัน

Posted on by Admin

N

แปลว่า รอยขีดข่วน

ตัวอย่าง ที่คอและไหล่ของวัวมีรอยขีดข่วนยาวๆ และมีเลือดไหลออกมาเกรอะกรัง

Posted on by Admin

แปลว่า ลาย

ตัวอย่าง แมวข่วนมือเขาจนเกิดลาย

เพิ่มเติม แนวยาวหรือจุดบนพื้นผิว

Posted on by Admin

แปลว่า รอย

ตัวอย่าง ผิวนอกของดิสก์จะขูดขีดเป็นรอยง่าย

เพิ่มเติม ลักษณะที่เป็นเส้น เป็นริ้ว หรือเป็นลวดลายเป็นต้นที่ปรากฏแนบสนิทอยู่กับพื้นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

Posted on by Admin

แปลว่า รอยขีด

ตัวอย่าง หากแว่นตาเป็นรอยขีดให้ใช้น้ำส้มสายชูหยดลงบน เลนส์ของแว่นตา แล้วใช้ผ้านุ่มๆ ถูออกเบา ๆ

เพิ่มเติม เส้นหรือรอยยาวที่เกิดจากการใช้ของแหลมหรือมีดขีดลงไป

Posted on by Admin

แปลว่า รอยข่วน, รอยถลอก, รอยกรีด, รอยครูด

Posted on by Admin

VI

แปลว่า ครูดออก, ขูดออก, ตะกุยออก, ขัด

Posted on by Admin

แปลว่า ดำเนินชีวิตด้วยความยากลำบาก

Posted on by Admin

แปลว่า ถอนตัวจากการแข่งขัน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กรีด หมายถึง:

 1. [กฺรีด] ก. ขีดให้เป็นรอยหรือให้ขาด เช่น เอากากเพชรกรีดกระจก เอามีดกรีดใบตองเย็บกระทง; ระไป, ครูดไป, เช่น เอาหลังเล็บกรีดลูกทุเรียนเพื่อให้รู้ว่ากินได้หรือยัง; เอาคมมีดสะบัดบนของแข็งเพื่อให้คม เช่น เอามีดกรีดหินเพื่อให้คม กรีดมีดบนปากชาม.

 2. [กฺรีด] ก. มีท่วงท่าที่มีลีลางดงามอย่างละครรำ.

 3. [กฺรีด] (ถิ่น) น. เครื่องจับสัตว์นํ้าชนิดหนึ่ง. (ดู กราด ๓).

 4. [กฺรีด] ว. อาการที่ร้องเสียงแหลม. ก. ร้องเสียงแหลม เช่น กรีดร้อง กรีดเสียง.

พจนานุกรมไทย เกา หมายถึง:

 1. ก. เอาเล็บหรือสิ่งที่มีลักษณะคล้ายเล็บครูดผิวหนังเพื่อให้หายคันเป็นต้น, อาการที่สมอเรือครูดไปตามพื้นท้องน้ำ ไม่ยึดอยู่กับที่.

พจนานุกรมไทย ถลอก หมายถึง:

 1. [ถะหฺลอก] ก. ลอกออกไป, ปอกออกไป, เปิดออกไป, (มักใช้แก่สิ่งที่มีผิว) เช่น หนังถลอก สีถลอก.

พจนานุกรมไทย รู่ หมายถึง:

 1. ก. ครูด, ถู, สี, เช่น อย่าเอาทองไปรู่กระเบื้อง.

พจนานุกรมไทย ลาย หมายถึง:

 1. น. รูปแบบทางทัศนศิลป์ประเภทหนึ่ง ประกอบขึ้นด้วยเส้นเป็นสําคัญ ลักษณะเป็นแบบซํ้า ๆ เป็นหมู่ ๆ หรือต่อเนื่องกันไปก็มี มีทั้งลายแบบธรรมชาติและลายแบบประดิษฐ์ ใช้เขียน ปั้น หรือแกะสลัก เป็นต้น เพื่อตกแต่งให้สวยงาม เช่น ลายกระหนก ลายเทพนม ลายก้านขด, กรรมวิธีประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ ให้เป็นลวดลาย เช่น ลายกํามะลอ ลายปิดทองรดนํ้า ลายแทงหยวก; โดยปริยายหมายถึงลักษณะสําคัญของตน เช่น ทิ้งลาย ไว้ลาย. ว. เป็นแนวยาว ๆ เช่น ลายพาดกลอน, เป็นแผลยาว ๆ เช่น หลังลาย, เป็นจุด ๆ เป็นแต้ม ๆ เป็นดวง ๆ หรือเป็นเส้น ๆ เช่น หน้าลาย ท้องลาย; เรียกผ้านุ่งที่เขียนหรือพิมพ์ลายเป็นดอกดวงต่าง ๆ มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ใช้เป็นผ้านุ่งโจงกระเบน ปัจจุบันทําเป็นผ้าถุง ว่า ผ้าลาย.

 2. น. ชื่อยุงหลายชนิดในสกุล Aedes วงศ์ Culicidae ที่พบเป็นสามัญในบ้าน เช่น ชนิด A. aegypti ผนังด้านล่างของส่วนท้องมีเกล็ด เกล็ดตามลําตัวสีขาวเป็นแถบลายต่าง ๆ ตัดกับเกล็ดพื้นสีดําหรือสีนํ้าตาลแก่ ตัวเมียมีรยางค์คู่ใกล้ปากสั้นกว่าตัวผู้ ก้นแหลม ปลายขาไม่มีแผ่นบางระหว่างเล็บ เกาะดูดเลือดโดยลําตัวขนานกับพื้น บางชนิดนําโรค เช่นโรคไข้เลือดออก มาสู่คน.

 3. (ถิ่น-อีสาน) น. ทำนองเพลงที่ใช้ตีโปงลาง.

 4. น. ชื่อหอยนํ้าเค็มกาบคู่ชนิด Paphia undulata ในวงศ์ Veneridae เปลือกเรียบ พื้นสีออกเหลือง ลายสีเทาโคลน พบมากตามพื้นโคลนปนทราย กินได้.

พจนานุกรมไทย สะกิดสะเกา หมายถึง:

 1. ก. สะกิดบ่อย ๆ, โดยปริยายหมายถึงพูดหรือทำให้กระทบใจบ่อย ๆ เช่น เรื่องนี้จบไปแล้วจะสะกิดสะเกาขึ้นมาทำไม.

พจนานุกรมไทย รอย หมายถึง:

 1. น. ลักษณะที่เป็นเส้น เป็นริ้ว หรือลวดลายเป็นต้นที่ปรากฏอยู่บนพื้นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น รอยขีด รอยหน้าผากย่น รอยพระบาท รอยต่อ รอยประสาน; เค้า, เค้าเงื่อน, เช่น แกะรอย ตามรอย; โดยปริยายหมายถึงลักษณะที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น รอยรัก, ทาง เช่น มารอยเดียวกัน; ลักษณนามเรียกสิ่งที่เป็นรอย เช่น พระบาท ๔ รอย มีรอยต่อ ๓ รอย. (กลอน) ว. เห็นจะ, ชะรอย.

พจนานุกรมไทย เขี่ยน หมายถึง:

 1. ก. ข่วน, ขีด, เช่น ถูกหนามเขี่ยน.

พจนานุกรมไทย ตะกุย หมายถึง:

 1. ก. เอามือหรือเท้าเป็นต้นคุ้ยหรือข่วน.

พจนานุกรมไทย ขีด หมายถึง:

 1. ก. ใช้ของแหลมหรือมีดเป็นต้นทําให้เป็นเส้นหรือรอยยาว. น. แนวเส้น; ระดับ เช่น เกินขีด, ขีดขั้น ก็ว่า; ลักษณนามเรียกสิ่งที่เป็นเส้นหรือรอยยาวปรากฏอยู่บนพื้นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น มีรอย ๓ ขีด; (ปาก) เรียกเครื่องหมายแสดงระดับชั้นของข้าราชการพลเรือน เช่น ข้าราชการชั้นตรีที่บ่ามีขีดใหญ่ ๑ ขีด; เรียกน้ำหนัก ๑ ใน ๑๐ ของกิโลกรัมว่า ขีดหนึ่ง.

 ภาพประกอบ

 • scratch
 • scratch
 • scratch
 • scratch
 • scratch
 • scratch
 • scratch
 • scratch
 • scratch
 • scratch
 • scratch
 • scratch
 • scratch
 • scratch
 • scratch
 • scratch
 • scratch
 • scratch

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "scratch"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"