ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "horrible"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    horrible

    ความหมายตรงข้ามกับ pleasant

    ความหมายตรงข้ามกับ pleasant

    Listen to voicemalefemale