คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

combine

ตรงข้ามกับ separate

หมวดหมู่ separate 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary combine แปลว่า:

  1. ผสมกลมกลืน

  2. ้ประสานกัน

  3. การรวมกัน, การรวมกลุ่ม

  4. รวมกัน

  5. ควบ

  6. นำมารวมกัน, ทำให้รวมกัน, นำมารวมเข้าด้วยกัน

  7. เครื่องจักรตัดและนวดเมล็ดข้าว

  8. กล้ำ

  9. รวมกัน, รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

 ภาพประกอบ

  • combine

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "combine"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่