ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "combine"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    combine

    ความหมายตรงข้ามกับ separate

    ความหมายตรงข้ามกับ separate

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "combine"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
mixseparate
joinseparate

คำศัพท์ หมวด "separate" เหมือนกับ "combine"   ได้แก่