คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

superb

ตรงข้ามกับ inferior

หมวดหมู่ inferior 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary superb แปลว่า:

  1. ยอดเยี่ยม

  2. ประเสริฐ

  3. เลิศเลอ

  4. วิเศษ

  5. หรูหรา, ฟุ่มเฟือย, โอ่อ่า

  6. ดีเลิศ, ยอมเยี่ยม, วิเศษ

 ภาพประกอบ

  • superb

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "superb"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่