คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

more

ตรงข้ามกับ less

หมวดหมู่ less 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary more แปลว่า:

  1. ขึ้น

  2. มากกว่า

  3. นานขึ้น, นานกว่า, มากกว่า, บ่อยขึ้น

  4. กว่า

  5. มากกว่า, ยิ่งกว่า

  6. ยิ่ง

  7. มากกว่า

  8. ยิ่งขึ้น

  9. จำนวนที่มากกว่า, จำนวนที่มากขึ้น

 ภาพประกอบ

  • more

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "more"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่