ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "more"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    more

    ความหมายตรงข้ามกับ less

    ความหมายตรงข้ามกับ less

    Listen to voicemalefemale