ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "body"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  body

  ความหมายตรงข้ามกับ soul

  แปลว่า ร่างกาย

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า จิตวิญญาณ

  ความหมายตรงข้ามกับ soul

  Listen to voicemalefemale