ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "nothing"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    nothing

    ความหมายตรงข้ามกับ something

    ความหมายตรงข้ามกับ something

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "nothing"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
allnothing
everythingnothing