คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

nothing

ตรงข้ามกับ something

หมวดหมู่ something

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary nothing แปลว่า:

  1. (n) การไม่มีอะไร, ศูนย์

  2. (n) การไร้ความหมาย, สิ่งที่ไม่สำคัญ

  3. (n) คำพูดที่ไม่สำคัญ

  4. (adv) ไม่มีอะไร, ไม่มีเลย

 ภาพประกอบ

  • nothing เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน nothing ตรงข้ามกับ something หมวด something

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

all everything nadir natural naïve never new noisy none now

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "nothing"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่