คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

naïve

ตรงข้ามกับ sophisticated

หมวดหมู่ sophisticated 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary naïve แปลว่า:

  1. ซื่อ (ทั้งการพูดและการกระทำ), ไร้เดียงสา, ซึ่งไม่มีเล่ห์เหลี่ยม, ซึ่งไม่มีประสบการณ์

 ภาพประกอบ

  • naïve

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "naïve"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่