ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "naïve"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    naïve

    ความหมายตรงข้ามกับ sophisticated

    ความหมายตรงข้ามกับ sophisticated