คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

lengthen

ตรงข้ามกับ shorten

หมวดหมู่ shorten 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary lengthen แปลว่า:

  1. ทำให้ยาวออกไป, ทำให้ยาวขึ้น

  2. ยาวออกไป, ยาวขึ้น

 ภาพประกอบ

  • lengthen

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "lengthen"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่