EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

lengthen

VT

แปลว่า ทำให้ยาวออกไป, ทำให้ยาวขึ้น

Posted on by Admin

VI

แปลว่า ยาวออกไป, ยาวขึ้น

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • lengthen แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ lengthen แปลว่า ทำให้ยาวออกไป, ทำให้ยาวขึ้น ประเภท VT หมวด VT
  • lengthen แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ lengthen แปลว่า ยาวออกไป, ยาวขึ้น ประเภท VI หมวด VI

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "lengthen"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"