ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "fiction"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    fiction

    ความหมายตรงข้ามกับ fact

    ความหมายตรงข้ามกับ fact

    Listen to voicemalefemale