ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "bring"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  bring

  ความหมายตรงข้ามกับ take away

  ความหมายตรงข้ามกับ take away

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  bring

  ความหมายตรงข้ามกับ remove

  ความหมายตรงข้ามกับ remove

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "bring"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
sendtake
givetake
towardaway
close byfar away