คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

bring

ตรงข้ามกับ take away

หมวดหมู่ take away

ตรงข้ามกับ remove

หมวดหมู่ remove

EN-TH Dictionary bring แปลว่า:

 1. (vt) ขนย้าย, ขนส่ง

 2. (v) นำ

 3. (v) นำมา

 4. (vt) นำไปสู่, พาไปสู่

 5. (v) พา

 6. (vt) พามา, พา

 7. (vt) พาไป, นำไป, นำไปส่ง

 8. (v) เบิก

 9. (vt) ไปเอามา

 ภาพประกอบ

 • bring เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน bring ตรงข้ามกับ take away หมวด take away
 • bring เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน bring ตรงข้ามกับ remove หมวด remove

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

back beautiful big bitter bold bound brave broad build buy

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "bring"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่