คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

bolt

ตรงข้ามกับ unlock

หมวดหมู่ unlock 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary bolt แปลว่า:

 1. ม้วนผ้า

 2. กลอน

 3. วิ่งหนี

 4. ใส่กลอนประตู

 5. กลอนประตู, สลัก

 6. สลัก

 7. แสงแปลบปลาบของฟ้าแล็บ

 8. ลั่นดาล

 9. ไม่สนับสนุน

 10. รีบกลืนอาหารโดยไม่ได้เคี้ยว

 ภาพประกอบ

 • bolt

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "bolt"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่