ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "vanish"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    vanish

    ความหมายตรงข้ามกับ appear

    ความหมายตรงข้ามกับ appear

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "vanish"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
disappearappear
appeardisappear, vanish

คำศัพท์ หมวด "appear" เหมือนกับ "vanish"   ได้แก่