ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "loose"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    loose

    ความหมายตรงข้ามกับ tight

    ความหมายตรงข้ามกับ tight

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ หมวด "tight" เหมือนกับ "loose"   ได้แก่