คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

background

ตรงข้ามกับ foreground

หมวดหมู่ foreground

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary background แปลว่า:

 1. (n) ความเป็นมา

 2. (n) ฉากหลัง

 3. (n) ฉากหลัง, ม่าน, พื้นหลังภาพ

 4. (n) ปูมหลัง

 5. (n) พื้นเดิม

 6. (n) ภูมิหลัง

 7. (n) ภูมิหลัง, เบื้องหลัง, เบื้องหน้าเบื้องหลัง, หลังฉาก, ความเป็นมา, ประวัติ, พื้นเพ

 8. (n) หัวนอนปลายตีน

 9. (n) เบื้องหน้าเบื้องหลัง

 10. (n) เบื้องหลัง

 ภาพประกอบ

 • background เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน background ตรงข้ามกับ foreground หมวด foreground

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

back beautiful big bitter bold bound brave broad build buy foreground

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "background"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่