ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "often"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    often

    ความหมายตรงข้ามกับ seldom

    ความหมายตรงข้ามกับ seldom

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ หมวด "seldom" เหมือนกับ "often"   ได้แก่