ค้นเจอ 8 รายการ

 หรือคุณกำลังค้นหา captive, bound, captivity, occupied, imprison

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z