ค้นเจอ 8 รายการ

 หรือคุณกำลังค้นหา occupied, captive, bound, captivity, imprison

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z