ค้นเจอ 7 รายการ

 หรือคุณกำลังค้นหา vast, huge, enormous, big, great, large, immense, messy

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z