ค้นเจอ 5 รายการ

 หรือคุณกำลังค้นหา big, great, huge, vast, large

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z