ค้นเจอ 4 รายการ

 หรือคุณกำลังค้นหา sick, disease, ill, diseased, poverty

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z