ค้นเจอ 3 รายการ

 หรือคุณกำลังค้นหา imprison, bound, captivity

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z