ค้นเจอ 2 รายการ

 หรือคุณกำลังค้นหา free, capture, idle, passive, active, foreigner

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z