ค้นเจอ 3 รายการ

 หรือคุณกำลังค้นหา passive, idle, achieve, arrive, foreigner, free, captive, leave, dead, alive

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z