ค้นเจอ 2 รายการ

 หรือคุณกำลังค้นหา idle, passive, active, free, captive, foreigner

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z