ค้นเจอ 2 รายการ

 หรือคุณกำลังค้นหา leave, passive, active, arrival, idle, departure, dead, alive

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z