ค้นเจอ 1 รายการ

 หรือคุณกำลังค้นหา foreigner, idle, ignorance, passive, positive, active, free, captive, affirmative, waive, dead, naïve

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z