ค้นเจอ 2 รายการ

 หรือคุณกำลังค้นหา against, close, close by, friend, ally, far, near

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z