บทความน่ารู้

เทคนิคจำศัพท์ รู้เพียงหนึ่งคำ จำได้มากถึงร้อย - ตอนที่ 5 : Prefixes for amount

เทคนิคจำศัพท์ รู้เพียงหนึ่งคำ จำได้มากถึงร้อย - ตอนที่ 5 : Prefixes for amount

สำหรับเทคนิคจำศัพท์ รู้เพียงหนึ่งคำ จำได้มากถึงร้อย เราได้มาถึงตอนสุดท้ายแล้วครับ สำหรับตัว Prefixes หลัก ๆ ที่จำเป็นต้องรู้ ซึ่งที่เราได้อยู่ด้วยกันมาทั้งหมด 5 ตอนนั้นยังไม่ครบทั้งหมดนะคะ ยังมี prefixes ย่อย ๆ อีกหลายประเภท เมื่อเราคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษไปเรื่อย ๆ เราก็จะรู้จักมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยอัตโนมัติ สำหรับตอนสุดท้ายนี้ เราก็จะมาพูดถึงเรื่อง Prefixes for amount หรือส่วนเติมข้างหน้าคำศัพท์แล้วให้ความหมายเกี่ยวกับปริมาณ ซึ่งเป็นอีก prefixes หนึ่งที่มีความสำคัญไม่ต่างจากประเภทอื่น ๆ เลย ลองมาดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง  

hyper-, over- , ultra- , extra-

ส่วนเติมข้างหน้าคำศัพท์ที่เติมเข้าไปแล้วให้ความหมายว่า "มากเกินไป" มาดูตัวอย่างคำศัพท์กันเลย hyperactive มีความหมายว่า ซึ่งกระตือรือร้นเกินไป, ซึ่งไม่อยู่นิ่ง มาจาก hyper ( มากเกินไป) + active (กระตือรือร้น) overdo มีความหมายว่า ทำมากเกินไป มาจาก over (มากเกินไป) + do (ทำ) ultramodern มีความหมายว่า ล้ำยุค มาจาก ultra (มากเกินไป) + modern (ทันสมัย,ในยุคปัจจุบัน) extraordinary มีความหมายว่า เกินธรรมดา,เหนือกว่าปกติ มาจาก extra (มากเกินไป) + ordinary (ปกติ, ธรรมดา)   นอกจากนี้ prefixes for amount ยังมีตัวอื่น ๆ เพิ่มเติม ดังนี้ omni- มีความหมายว่า ทั้งหมด เช่น omnipresent มาจาก omni + present แปลว่า ซึ่งมีอยู่ทั่วไป out- มีความหมายว่า มีความหมายว่า เหนือกว่า,ดีกว่า เช่น outlast (อยู่ได้นานกว่า, ทนกว่า) , outgo (ขึ้นนำ,ทำได้ดีกว่า), outdo (ทำได้ดีกว่า,เล่นเก่งกว่า) mini- มีความหมายว่า เล็ก,สั้น เช่น minibus (รถเมล์เล็กๆ), miniskirt (กระโปรงสั้นเหนือเข่า) de- มีความหมายว่า ลดลง เช่น degrade (ลดคุณค่า), detract (ลดความสำคัญ) mega- มีความหมายว่า ใหญ่ เช่น megalopolis (เมืองใหญ่), megaphone (โทรโข่ง)

เทคนิคจำศัพท์ รู้เพียงหนึ่งคำ จำได้มากถึงร้อย - ตอนที่ 5 : Prefixes for amount