ค้นเจอ 5 รายการ

 หรือคุณกำลังค้นหา gain, lose, win, retain, find

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z