ค้นเจอ 2 รายการ

 หรือคุณกำลังค้นหา friend, ally, fore, for, against

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z