ค้นเจอ 3 รายการ

 หรือคุณกำลังค้นหา captive, free, occupied, bound, captivity, imprison

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z