ค้นเจอ 49 รายการ

 หรือคุณกำลังค้นหา Moist Room, free end, Free, free from, free style, feel free, free-for-all, fancy-free

drama free

แปลว่าอย่าเยอะ

PHRV

free

แปลว่าทำให้ปลอดจากสิ่งกีดขวาง, ทำให้มีสิทธิเสรีภาพ

VT

free

แปลว่าแจกฟรี, ให้เปล่า, ไม่คิดมูลค่า

ADJ

feel free

แปลว่าตามสบาย, ทำตัวตามสบาย, เชิญตามสบาย

PHRV

get free

แปลว่าหลุดพ้นจาก, หลุดรอดจาก

PHRV

carefree

แปลว่าที่ไร้กังวล, ที่ไม่มีความกังวลใจ

N

free

แปลว่าเสรี

ADJ

be free

แปลว่าว่าง

V

duty-free

แปลว่าปลอดภาษี

ADJ

water, free

แปลว่าน้ำอิสระ : น้ำในดินส่วนที่สามารถระบายออกไปจากช่องว่างระหว่างเม็ดดินที่มีขนาดใหญ่ได้ ด้วยแรงดึงดูดของโลก แล้วไหลลงสู่ชั้นดินที่ลึกกว่าเมื่อดินนั้นอยู่ในสภาพอิ่มตัวหรือเกือบจะอิ่มตัว

free

แปลว่า(การทำกระดาษ) เป็นคำกล่าวหมายถึง เนื้อกระดาษที่ขจัดน้ำออกหมดแล้ว

flow, free

แปลว่าการไหลแบบอิสระ : การไหลของน้ำผ่านอาคารชลประทานที่สภาพการไหลด้านท้ายน้ำ ไม่ส่งผลต่อการไหลของน้ำด้านเหนือน้ำ