ค้นเจอ 4 รายการ

 หรือคุณกำลังค้นหา grant, accept, offer, permit, increase

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z