ค้นเจอ 1 รายการ

 หรือคุณกำลังค้นหา increase, grant, accept, offer, permit

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z