ค้นเจอ 5 รายการ

 หรือคุณกำลังค้นหา prevent, discourage, fear, courage

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z